Yavru Azrail
Yavru Azrail
Şeytan hakiminin mini sürümü son derece sadıktır ve Şeytan Kulesi'nin ve Şeytan Katakombu'nun 2. katından itibaren bonus sağlar.
Büyü Saldırı / Yakın Dövüş Saldırı +%15
Max. HP +1500

Özellikleri

Bulunabilirlik 1,484 adet
Alış Fiyatı Ücretsiz
Satış Fiyatı Ücretsiz
Kısıtlama Yok

Elde Ediliş

Canavar Sandık Satıcı Görev
    Canavarlardan elde edilemez.
    Satıcılar tarafından satılmıyor.
Görev ödülü olarak verilmiyor.

Üretim

Bu nesnenin üretim formülü bulunmamaktadır.

Yükseltme

Bu nesne yükseltme özelliğine sahip değildir.

Efsun

Bu nesne efsunlama özelliğine sahip değildir.